Notariat

Oferujemy usługi kompleksowej kancelarii notarialnej o międzynarodowym zasięgu. Oprócz języka niemieckiego, notarialnie i korespondencyjnie posługujemy się również językiem angielskim, rosyjskim i polskim.

Klaus Höpken

Partner
Adwokat i notariusz

Dr. Katja Schüler, LL.M.

Partnerka
Adwokatka i notariusz

Nasze specjalizacje

Sprawy międzynarodowe

 • Europejskie poświadczenie spadkowe
 • Uwierzytelnianie międzynarodowych dokumentów

Nieruchomości

 • Transakcje na rynku nieruchomości (share i asset deals)
 • Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości
 • Umowy deweloperskie
 • Przeniesienie własności nieruchomości
 • Wyznaczanie opłat za użytkowanie gruntów
 • Deklaracje podziału zgodnie z WEG
 • Oferty zakupu nieruchomości
 • Umowy dzierżawy/darowizny

Testamenty i dziedziczenie

 • Testamenty
 • Umowy dotyczące spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Zachowek
 • Inwentarz spadku
 • Pełnomocnictwa
 • DNAR

Prawo spółek

Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych (np. GmbH, GmbH & Co. KG, UG, OHG, KG)

 • zmiany w statucie spółki
 • działania korporacyjne
 • odstąpienie udziałów
 • wszelkiego rodzaju wpisy do rejestru
 • zakładanie stowarzyszeń

Opieka

 • Pełnomocnictwo zabezpieczające
 • DNAR
 • Pełnomocnictwo dot. opieki

Poświadczenia

 • Dyplomy i dokumenty
 • Notarialne poświadczenia podpisów
 • Oświadczenia zgody

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwa ogólne
 • Pełnomocnictwa do zakupu
 • Pełnomocnictwa do sprzedaży

Oświadczenia pod przysięgą

 • Oświadczenia spadkowe
 • Przyznanie się do długu
 • Oświadczenia wobec władz i urzędów

Prawo rodzinne

 • Umowy małżeńskie
 • Ugody rozwodowe

Aktuelle Regelungen zum Ungang mit dem Coronavirus

Für Kunden und Besucher gilt ab dem 26.11.2021 die 3G-Regel.

 • Geimpft: Mit Impfzertifikat über die vollständige Impfung (digital oder in Papierform). Die letzte erforderliche Impfung war vor mehr als 14 Tagen.
 • Genesen: Mit Genesenennachweis nach einer Infektion mit dem Coronavirus, der nicht älter als 6 Monate ist.
 • Getestet: Mit Vorlage eines schriftlichen oder elektronischen negativen Testnachweises: PCR-Test (48 Stunden gültig) oder Antigen-Schnelltest (24 Stunden gültig).

Außerdem gilt weiterhin eine Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske).

Bleiben Sie gesund!
Ihre Kanzlei Höpken & Partner