Obsługa prawna

Szczegółowo

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu transakcjami na rynku nieruchomości w imieniu krajowych i międzynarodowych inwestorów.

Chętnie doradzimy Państwu we wszystkich aspektach prawa nieruchomości oraz we wszystkich fazach sprzedaży lub nabycia nieruchomości. Zakres naszych usług rozpoczyna się od doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej nieruchomości inwestycyjnej i właściwej struktury transakcji, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie prawnego due diligence oraz sporządzenie i negocjowanie wszelkich umów istotnych dla realizacji transakcji, a także uregulowanie wszelkich zobowiązań pozostałych po pomyślnym zakończeniu transakcji.

Podejmujemy się doradztwa prawnego i zadań organizacyjnych, które pojawiają się przy opracowywaniu i realizacji projektu. Dzięki dalekowzrocznej organizacji i komunikacji z osobami zaangażowanymi w projekt, pomagamy w jego realizacji, identyfikujemy i rozwiązujemy pojawiające się problemy w odpowiednim czasie i unikamy późniejszych sporów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu aranżujemy kontakty z bankami i towarzyszymy w rozmowach o finansowaniu.

Ogólne prawo cywilne / prawo zobowiązań

Doradzamy we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego. Jednym z nich jest sporządzanie i weryfikacja umów. Dobrze sporządzona umowa, która z góry przewiduje ewentualne konflikty, jest najlepszym zabezpieczeniem przed nieoznaczonymi kosztami, które mogą wyniknąć z ewentualnych sporów.

Przygotowujemy dla Państwa umowy i ogólne warunki handlowe oraz sprawdzamy umowy przedłożone Państwu przez partnerów umownych. Nasze wsparcie w negocjacjach z Państwa partnerami biznesowymi gwarantuje, że Państwa interesy są zabezpieczone, a możliwe do uniknięcia spory są odpowiednio wcześnie zidentyfikowane.

Ponadto dbamy o spójne i ekonomiczne tytułowanie Państwa wierzytelności aż do egzekucji z majątku dłużnika.

Prawo polsko-niemieckie

Dwujęzyczni członkowie naszego zespołu, wykształceni w obu systemach prawnych, oferują kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw i osób fizycznych z krajów polskojęzycznych, które działają lub chcą działać na terenie Niemiec. Naszym celem, biorąc pod uwagę różnice kulturowe i prawne, jest nie tylko wskazanie możliwych rozwiązań dla realizacji Państwa projektów, ale także pomoc w ich realizacji.

Oprócz doradztwa i reprezentacji pozasądowej, działamy również w celu egzekwowania Państwa interesów przed wszystkimi sądami, międzynarodowymi lub krajowymi trybunałami arbitrażowymi oraz w ramach mediacji. Unikanie sporów jest naszą mocną stroną tam, gdzie nie są one zasadne i konieczne.

Prawo handlowe i prawo spółek

Nasz wielojęzyczny zespół oferuje szczegółowe i interdyscyplinarne doradztwo w zakresie prawa spółek. Z powodzeniem doradzamy młodym firmom, inwestorom i nowo powstającym przedsiębiorstwom przy zakładaniu spółek, jak również istniejącym spółkom (GmbH, AG) oraz spółkom osobowym (w szczególności GmbH & Co. KG, GbR) we wszystkich istotnych kwestiach z zakresu prawa spółek.

Prawo spadkowe

Doradzamy m.in. w zakresie sukcesji firm i majątku, umów spadkowych, testamentów i umów małżeńskich.

W przypadku przeniesienia majątku lub przedsiębiorstwa na członków rodziny lub osoby zewnętrzne, wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania uwzględniające liczne punkty styczne pomiędzy prawem spadkowym i prawem darowizn, prawem podatkowym, prawem spółek, a także prawem rodzinnym. W ten sposób koncentrujemy się na zabezpieczeniu Państwa interesów, jak również interesów osoby przejmującej. Doradzamy również w kwestii możliwości przeniesienia majątku za życia i związanych z tym opcji zabezpieczeń.

W przypadku spółek doradzamy w zakresie ewentualnych sporów z osobami uprawnionymi do zachowku, których roszczenia wobec spadkobierców mogą poważnie zagrozić dalszemu istnieniu spółki. W pewnych okolicznościach małżonek może wystąpić z dodatkowymi roszczeniami o wyrównanie zysków, tak że spadkobierca będzie zmuszony do sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. W takim przypadku będziemy z Państwem współpracować w celu sporządzenia odpowiednich intercyz, omówimy możliwości przekazania majątku przedsiębiorstwa w zamian za świadczenia emerytalne oraz rozważymy umowy o zrzeczeniu się zachowku. Doradzamy w zakresie ustanawiania pełnomocnictw ogólnych i prewencyjnych oraz DNAR.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego doradzamy przy rozwodzie i ewentualnych roszczeniach o wyrównanie dorobków. W podejściu interdyscyplinarnym omawiamy również ekonomiczne konsekwencje separacji i rozwodu, w szczególności biorąc pod uwagę aktywa takie jak przedsiębiorstwo.

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy reprezentujemy interesy pracowników, kadry kierowniczej, przedsiębiorstw i rad zakładowych - w szczególności w następujących dziedzinach:

  • Prawo o zwolnieniach i ochronie przed zwolnieniami
  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy i odprawa
  • Zawieranie i negocjowanie umów o pracę
  • Prawo urlopowe/chorobowe
  • Prawa do współdecydowania i inne prawa do uczestnictwa
  • Umowy zakładowe